Till innehåll på sidan

Statistik för delområden med nyckelkodsystemet (NYKO)

Med nyckelkodsystemet (NYKO) blir det möjligt att redovisa statistik för delområden inom en kommun. Här finns information om systemet och uppgifter om priser.

Den kommunala planeringen kräver vanligen underlag med en finare geografisk indelning än län, kommun och församling. För att möta detta behov har SCB sedan länge ett data­behandlings­system – nyckel­kodsystemet (NYKO) – som gör det möjligt att redovisa statistik för delområden inom en kommun

NYKO – priser

Årlig ajourhållningsavgift, priserna är exklusive moms.
Antal invånare Pris
–39 999 1 500 kronor
40 000–229 999 3 000 kronor
230 000– 6 000 kronor

Uttag av komplett nyckelkodregister för kommunen kan göras ur webb-applikationen SCBNyko. Vid beställning av nyckelkodregister från SCB debiterar vi kommunen 750 kronor exklusive moms.