Till innehåll på sidan

Närområdesprofil

SCB:s Närområdesprofil ger dig statistik från SCB:s många register för utvalda geografiska områden. Det kan gälla till exempel kundunderlag eller läge för etablering.

SCB:s Närområdesprofil ger dig bra underlag för att fatta kloka beslut eller dra välgrundade slutsatser. Genom att utnyttja SCB:s många register kan vi erbjuda unika möjligheter att ge dig svaren på dina frågor.

När har jag nytta av SCB:s Närområdesprofil?

SCB:s Närområdesprofil vänder sig till dig som vill veta vad som rör sig i ett område. Det kan gälla kundunderlag, läge för etablering, planering, konsekvenser eller marknadsanalys.

Hur går det till?

Hur många bor eller arbetar inom en radie på 500 meter? Med hjälp av en adress från dig ringar vi in ett område utifrån en radie eller egendefinierat område. För området får du sedan en rapport beroende på vilken Närområdesprofil du väljer, liten, mellan eller stor.

Produktblad Närområdesprofil (pdf)

Vilken information kan jag få?

När du valt område skapar vi en statistikrapport i excel med tabeller och diagram som ger svar på följande frågor:

  • Hur ser åldersstrukturen ut på de boende i närområdet?
  • Hur många har sin arbetsplats i området?
  • Hur ser köpkraften ut i området?
  • Boendeformen - bor folk i bostadsrätt, hyresrätt eller i småhus i närområdet?
  • Hur många bilar, motorcyklar och mopeder finns det i området?

Exempel på en statistikrapport (pdf)

Du behöver inte investera i något kartprogram, SCB skapar underlaget till dig.

Kontakta oss