Till innehåll på sidan

Beställa mikrodata från SCB

Är du intresserad av få tillgång till SCB:s mikrodata för forsknings- och statistikändamål? Våra mikrodata om enskilda personer och företag är skyddade av sekretess, men du kan få tillgång till dem i avidentifierad form efter sekretessprövning. Välkommen med din beställning.

När vi tar emot din beställning tilldelas du så snart som möjligt en handläggare. Ibland är det kötid till handläggare, men vi informerar dig om det i samband med att vi tar emot din beställning.

Hur lång tid tar det och vad kostar det? 

Normalt räknar vi med att det tar 3–6 månader från det att du har tilldelats en handläggare till det att vi levererar mikrodata till dig, men handläggningstiden varierar beroende på uppdragets art.

Vad din beställning kommer att kosta får du veta när du får offerten från oss. SCB tillämpar principen om full kostnadstäckning.

Steg för steg från beställning till leverans 

1. Förberedelser innan beställning

Vi rekommenderar att du läser igenom vilka regler som gäller innan du gör din beställning.  

2. Beställning

Fyll i och skicka beställningsblanketten och tillhörande bilagor per e-post.

3. Handläggning och sekretessprövning

Du blir tilldelad en handläggare hos oss som är din kontaktperson under ärendets gång. Finns det några oklarheter i beställningen hör handläggaren av sig till dig, till exempel för att be dig om kompletterande dokumentation. Det kan också hända att SCB inte finner stöd för behandling av vissa uppgifter och att du därför uppmanas att begränsa uttagets omfattning. 

När du och handläggaren är överens om vad beställningen ska innehålla gör SCB sekretessprövningen och fattar beslut om utlämnande. 

4. Offert

När sekretessprövningen är klar lämnar vi en offert till dig som bland annat innehåller en beskrivning av SCB:s åtagande, leveranstidpunkt och pris. 

5. Leverans

Vi levererar via leveranssystemet MONA (Microdata Online Access). 

Kontakt

Beställa mikrodata

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30
E-post
mikrodata.individ@scb.se