Till innehåll på sidan

MONA – leveranssystemet för mikrodata

MONA (Microdata Online Access) är SCB:s standardverktyg för tillgängliggörande av mikrodata. Användare som fått data levererat via MONA kan göra bearbetningar via internet utan att mikrodata lämnar SCB.

Efter skadeprövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen kan SCB lämna ut mikrodata för forskning och statistikändamål. När en begäran om utlämnande godkänts kan det bli aktuellt med tillgång till MONA för att ta del av leveransen.

Läs mer om vilka regler som gäller och hur du gör för att beställa mikrodata:

Vilka regler gäller för utlämnande av mikrodata?

Så här beställer du mikrodata

MONA-användare arbetar i Windowsmiljö via fjärruppkoppling. Mikrodata blir synliga på dataskärmen och bearbetningar kan göras med de programvaror som finns i MONA. Resultat kan tas ut via e-post, men bearbetade mikrodata sparas i MONA. Utan särskild överenskommelse med SCB är det inte tillåtet att ta ut mikrodata från MONA, det vill säga uppgifter som inte är aggregerade och som därmed avser enskilda objekt, till exempel personer, företag, arbetsställen, skolor eller annat.

Varje användare ska underteckna användarvillkor där man förbinder sig att följa de regler som gäller i MONA.

Handledning för inloggning

Handledning för MONA (pdf)

Hantering av mobilapp i MONA (pdf)

Inloggade användare hittar mer information och handledningar via MONA info i startmenyn.

MONA har stängt för underhåll

  • 15 december 14.00–22.00
  • 27 januari 14.00–22.00

Nyheter

  • 2018-06-19: STATA 15 uppdateras till revision 6 juni 2018
  • 2018-05-25: Uppdaterad information om behandling av personuppgifter
  • 2018-05-25: Nya användarvillkor som bl.a. tillåter inloggning från vissa länder gäller, se Användarvillkor
  • 2018-05-16: R uppdateras till version 3.5.0 och RStudio uppdateras till version 1.1.447
  • 2018-05-14: Mötesanteckningar från mötet i Referensgruppen den 7 maj. 
  • 2018-03-13: SAS uppdateras till version 9.4 TS1M5.
  • 2017-10-26: Gränsen på OutBox höjs till 5 MB.
  • 2017-08-24: STATA uppdateras till version 15. Version 14 är fortfarande tillgängligt i MONA.

Kontakt

MONA-supporten

Telefon
010-479 64 20
Vardagar
08.00–11.30, 12.30–16.00
E-post
mona@scb.se