Till innehåll på sidan

MONA – leveranssystemet för mikrodata

MONA (Microdata Online Access) är SCB:s standardverktyg för tillgängliggörande av mikrodata. Användare som fått data levererat via MONA kan göra bearbetningar via internet utan att mikrodata lämnar SCB.

Efter skadeprövning enligt Offentlighets- och sekretesslagen kan SCB lämna ut mikrodata för forskning och statistikändamål. När en begäran om utlämnande godkänts kan det bli aktuellt med tillgång till MONA för att ta del av leveransen.

Så här beställer du mikrodata

MONA-användare arbetar i Windowsmiljö via fjärruppkoppling. Mikrodata blir synliga på dataskärmen och bearbetningar kan göras med de programvaror som finns i MONA. Resultat kan tas ut via e-post, men bearbetade mikrodata sparas i MONA. Utan särskild överenskommelse med SCB är det inte tillåtet att ta ut mikrodata från MONA, det vill säga uppgifter som inte är aggregerade och som därmed avser enskilda objekt, till exempel personer, företag, arbetsställen, skolor eller annat.

Varje användare ska underteckna användarvillkor där man förbinder sig att följa de regler som gäller i MONA.

Handledning för inloggning

Handledning för MONA (pdf)

Hantering av mobilapp i MONA (pdf)

Inloggade användare hittar mer information och handledningar via MONA info i startmenyn.

MONA har stängt för underhåll

Under tiden för underhållsarbetet kommer MONA att vara otillgängligt. När det finns risk för specifika följdfel efter underhållsarbetet framgår det nedan.

 • Stängt 24 augusti 14.00–22.00
 • Stängt 28 september 14.00-22.00

Nyheter

 • 2019-08-19: STATA 16 installerad
  R uppgraderad till version 3.6.1
 • 2019-07-04: Rapport från användarundersökningen är klar.
  MONA användarundersökning 2019
 • 2019-05-25: Resultat som läggs i OutBox kommer inte längre att skickas med epost. Handledning finns i MONA Info.
 • 2019-03-23: SAS uppdateras till version 9.4 TS1M6.
 • 2019-03-07: Användarundersökning pågår. Vi hoppas att så många MONA-användare som möjligt ska medverka.
 • 2019-02-11: Programvaror som använts i mycket liten omfattning under 2018 har inte installerats på nya servrarna: AstroGrep, BioGeme, ConText, IEA IDB Analyzer, FreeMat, OSRM, SciLab, och TSP. Vid behov av ovanstående kontakta MONA-supporten. För aktuella programvaror se Tillgängliga programvaror för MONA
 • 2019-02-11: De servrar som användare loggar in på är ersatta med nya 
 • 2019-01-10: Uppdaterad handledning med instruktioner för Fjärrskrivbordsklient till Mac

Kontakt

MONA-supporten

Telefon
010-479 64 20
Vardagar
08.00–11.30, 12.30–16.00

Begränsad support den 2-3 september. Kontakt med supporten sker endast via epost.
E-post
mona@scb.se