Till innehåll på sidan

SCB:s branschnyckeltal

Behöver du i din yrkesutövning ibland snabbt bedöma ett företags styrke- och svaghetsfaktorer? Då är SCB:s branschnyckeltal ett användbart verktyg.

SCB:s branschnyckeltal ger dig möjlighet att på ett snabbt och enkelt sätt jämföra ett företags starka och svaga sidor jämfört med aktuell jämförelsegrupp.

Vi beräknar drygt 40 olika nyckeltal för cirka 800 branscher som presenteras i form av median och kvartilvärden. Jämförelse sker på branschnivå och antal anställda.

Branschnyckeltalen omfattar samtliga aktiebolag och ekonomiska föreningar som bedrivit verksamhet under referensåret exklusive finansiella företag såsom banker, investment- och försäkringsbolag. För att ett företag ska ingå i beräkningarna krävs en omsättning på minst 10 000 kronor. En mer ingående beskrivning av statistikens framtagande finns under rubriken Statistikens framtagande.

Är du intresserad av annan gruppering eller andra specialbearbetningar än de som presenteras i excelfilerna går det att beställa mot en avgift.

Ladda hem SCB:s branschnyckeltal utan kostnad

Excelfilerna nedan innehåller branschnyckeltal för årgångarna 2010–2015. För att filerna ska fungera måste makron aktiveras. Mer information finns i excelfilens första flik.

Se SNI-Sök för information om vad som ingår i de olika branscherna.

Till SNI-Sök

Nästa årgång kommer att laddas upp i november 2018.

För PC-användare

2010 (xls)

2011 (xls)

2012 (xls)

2013 (xls)

2014 (xls)

2015 (xls)

2016 (xlsm)

För Mac-användare

2010 (xlsm)

2011 (xlsm)

2012 (xlsm)

2013 (xlsm)

2014 (xlsm)

2015 (xlsm)

2016 (xlsm)

Så tar SCB fram statistiken

Nedan kan en beskrivning av framtagning och historik laddas ner.

Bas 2016 (pdf)

Bas 2015 (pdf)

Nyckeltalsdefinitioner (pdf)

Kontakta oss

SCB:s branschnyckeltal

Adress
701 89 Örebro
E-post
fek.ns@scb.se

Gumaj Jussubova

Telefon
010-479 65 17

Marcus Lundgren

Telefon
010-479 69 18