Till innehåll på sidan

Datainsamling, intervjuer och enkäter

Som nationell statistikbyrå har SCB mycket stor erfarenhet av att hantera både stora och små undersökningar och datamängder. Vi kan hjälpa dig med datainsamling exempelvis genom intervjuer, post-/webbenkäter eller olika kombinationer av dessa insamlingsmetoder. Kontakta oss så hjälper vi dig med din undersökning.

Telefonintervjuer

Ett snabbt och effektivt sätt att samla in information.

Postenkäter

Insamling av data genom en enkät som skickas ut per post.

Webbenkäter

Insamling av data genom en webbenkät där inloggningsuppgifter skickas ut per post. Insamling via webbenkät görs normalt som komplement till postenkäter och telefonintervjuer.

Kontakta oss