Till innehåll på sidan

INSTÄLLT: Seminarium om Sveriges ekonomi och inkomstskillnaderna

Den 13 mars anordnar SCB ett seminarium om Sveriges ekonomi med Jesper Roine, adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm och Joakim Sonnegård, kanslichef vid Finanspolitiska rådet.

Sveriges ekonomi och inkomstskillnaderna

Ökade inkomstskillnader har varit en trend på många håll runt om i världen, men i Sverige har utvecklingen skett snabbare än i de flesta andra länder. Sverige, som sågs som världens mest ekonomiskt jämställda land på 1980- och 90-talen, har passerats av flera länder. Vad beror det på? Kan utvecklingen förklaras av politiska beslut? Eller av en förändrad demografi? Och har kapitalinkomsternas betydelse för inkomstutvecklingen ökat?
 
Joakim Sonnegård, kanslichef vid Finanspolitiska rådet, inleder seminariet med att ge en översiktlig bild av inkomstskillnader och inkomströrlighet. Vilken roll spelar finanspolitiken? Och har vi sämre inkomströrlighet i Sverige nu än tidigare? 
 
Jesper Roine, adjungerad professor vid Handelshögskolan i Stockholm, delar med sig av sin kunskap och forskning om inkomstskillnader. Han delger även sin bild av hur man får fram den faktiska inkomstfördelningen, där också förmögenheten spelar in. Vilken statistik behövs för att kunna följa inkomstskillnaderna i samhället?
 
Från senaste publikationen av ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” presenteras en fördjupningsartikel.
 
Moderator för dagen är Elisabeth Hopkins, avdelningschef för nationalräkenskaperna på SCB.
 

Tid: 13 mars kl. 09.30-11.30
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, lokal Berzelii Park
Sista anmälningsdag: 6 mars

Läs mer och anmäl dig här

Seminariet är kostnadsfritt men din anmälan är bindande. Om du får förhinder går det bra att skicka en kollega.

 

Välkommen!