Till innehåll på sidan

Agenda 2030 Monitoring the sustainability goals – statistics and analysis in a new context

Sedan ett antal år arrangerar SCB tillsammans med Örebro universitet (ÖU) en sommarskola. I år erbjuds bland annat en introduktion till målen i Agenda 2030 och föreläsare som Viveka Palm och Sara Frankl.

Temat för årets sommarskola är “Agenda 2030 Monitoring the sustainability goals – statistics and analysis in a new context”. Föreläsare är Viveka Palm and Sara Frankl.

Sommarskolan erbjuder en introduktion till målen i Agenda 2030, med fokus på möjligheter och utmaningar vid uppföljning, såväl nationellt som globalt.

Detta går av stapeln på Örebro universitet den 27-29 augusti. För mer information och registrering, se Örebro Universitets webb.

Läs mer