Till innehåll på sidan

Databasseminarium om demokratistatistik

SCB anordnar eftermiddagen den 21 maj ett digitalt seminarium för användare av demokratistatistik.

Utöver SCBs egen statistikdatabas kommer Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) presentera Ung idag och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) ger en demonstration av sin databas KOLADA.

Sven Oskarsson, professor i Statsvetenskap vid Uppsala universitet, modererar och ger en inblick i hur SCBs (numera) totalräknade valdeltagandeundersökning kan användas för att utvärdera insatser för ökat valdeltagande.

Mer information om program och anmälan kommer under våren.