Till innehåll på sidan

Dialogdagar i samarbete med Bolagsverket

Bolagsverket bjuder in till två dialogdagar för information och samtal om Nordic Smart Government i Sverige.

Dialogdagarna hålls i Göteborg och Stockholm och kommer att vara uppdelade i två block. I det första blocket informerar vi om Nordic SmartGovernment och om andra stora digitaliseringsinitiativ som pågår i Norden. I Sverige genomförs arbetet i en nära myndighetssamverkan mellan Bolagsverket, Skatteverket och Statistiska centralbyrån och alla tre myndigheter kommer att finnas på plats.

I det andra blocket delar vi upp oss i grupper för att genomföra fyra parallella workshops.

Läs mer och anmäl dig på Bolagsverkets hemsida