Till innehåll på sidan

Frukostseminarium – Handelsområden, ny statistik om detaljhandeln i Sverige

Den 16 november 2018 publicerar SCB ny statistik om handelsområden i Sverige. Enligt SCB:s definition är ett handelsområde en samling arbetsställen där det bedrivs detaljhandel. Arbetsställena ska vara belägna i närheten av varandra och ha ett minsta antal anställda enligt SCB:s företagsregister.

Det är flera år sedan statistiken senast uppdaterades. Inför årets publicering har förändringar gjorts i SCB:s definition av handelsområden, samt i metoden för att geografiskt avgränsa dem.

På seminariet presenterar SCB statistik över handelsområden, med fokus på antal områden, anställda och regionala mönster. Metodval och definitioner redovisas också. 

Målgrupp:

Personer med intresse för detaljhandelns utveckling i Sverige, samt personer som i sitt yrke använder SCBs statistik och kartor med handelsområden. Statistiken kan exempelvis utgöra grund för fysisk planering och kommer att kunna användas för att följa utvecklingen av handelns geografiska mönster över tid.

Datum: 21 november
Tid: kl. 8.00-09.00
Plats: Karlavägen 100, Stockholm, lokal Bullerbyn, entréplan

Seminariet är avgiftsfritt

Övrigt:

SCB bjuder på kaffe/te, samt smörgås från kl. 07.30

Anmälan: 

Anmäl dig till seminariet här

Förfrågningar:

Karin Hedeklint, 010-479 45 14, karin.hedeklint@scb.se