Till innehåll på sidan

Halvdagskurs – att använda index i avtal

SCB:s experter på index håller i november en halvdagskurs i att använda index i avtal.

Kursen kommer ta upp följande områden kring reglering med hjälp av index:

  • Vad är ett index? 
  • Att tänka på vid indexklausuler
  • Att hitta olika index och relevant information i SCB:s databaser
  • Fördjupning i några av SCB:s vanligaste index t.ex. arbetskostnadsindex, konsumentprisindex, producentprisindex och entreprenadindex
  • Praktikfall med räkneexempel och övningar.

Datum: 15 november

Tid: klockan 12.30–16.30

Plats: Karlavägen 100, lokal Bullerbyn, entréplan, Stockholm

Kursavgift: Avgiften är 2 900 kronor per deltagare exklusive moms. Avgiften faktureras i efterhand. Vid tre eller fler anmälda från samma företag lämnas 20 % rabatt

Anmäl dig nedan:

Anmäl dig til kursen den 15 november här