Till innehåll på sidan

SCB medverkar på Kartdagarna 2023

SCB deltar med tre föreläsare på Kartdagarna 2023.
  • Karin Hedeklint, SCB, presenterar geodata av typen bebyggelseområden, där bland annat tätorter och småorter ingår. Karin ger en inblick i hur begreppen definieras, hur data skapas och i vilka analyser de kan användas.
  • Stefan Svanström, SCB, talar om hur man får siffror att synas och hur kartor och dynamisk visualisering kan utgöra ett stöd både för att skapa förståelse och underlätta analyser.
  • Linus Rispling, SCB, problematiserar kring bristande kvalitet i adressregister. Vad händer när adresser inte fungerar?

 

Kartdagarna är en konferens inom geografisk informationsteknik som arrangeras av föreningen Kartografiska Sällskapet.

Anmälan och mer information om konferensen hittar du på kartografiska.se