Till innehåll på sidan

Konjunkturseminarium, Sveriges ekonomi och BNP

Seminarium med medverkande Mattias Erlandsson, prognoschef vid Riksbanken och Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef vid Konjunkturinstitutet.

Sveriges ekonomi och BNP

Efter flera år med god BNP-tillväxt har den svenska ekonomin mattats av. Hur ser de ekonomiska framtidsutsikterna ut och vilka möjligheter och utmaningar finns? BNP är det vanligaste måttet för att mäta ekonomisk tillväxt, men åsikterna går isär om hur bra det mäter välfärden. På vilka andra sätt kan man mäta tillväxt och välfärd? Finns det något mått som ger en bredare bild av samhällets utveckling än BNP?

Mattias Erlandsson, prognoschef, Riksbanken, resonerar kring det rådande läget i svensk ekonomi och delar med sig av sina bedömningar om ekonomin framöver. Hur använder Riksbanken BNP-statistiken? Och har BNP-utfallet någon betydelse för direktionens beslut?

Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef, Konjunkturinstitutet, diskuterar kring BNP som välfärdsmått. Vilka är för- och nackdelarna med BNP-måttet? Vilka andra mått finns för att mäta den ekonomiska utvecklingen?

Från senaste publikationen av ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” presenteras en fördjupningsartikel.

Moderator för dagen är Elisabet Hopkins, avdelningschef för nationalräkenskaperna på SCB.

Tid: 27 september kl. 09.30-11.30
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, lokal Berzelii Park
Sista anmälningsdag: 20 september 2019

Läs mer och anmäl dig här

Seminariet är kostnadsfritt men din anmälan är bindande.

Välkommen!