Till innehåll på sidan

Konjunkturseminarium, Sveriges ekonomi, den regionala utvecklingen

Konjunkturseminarium med Bettina Kashefi, chefekonom vid Svenskt Näringsliv och Jan Amcoff, docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet.

Den regionala utvecklingen

Efter några år med stark ekonomisk utveckling har Sverige nu gått in i en lugnare tillväxtfas. Men Sverige består av 21 län med skilda förutsättningar och olika näringsliv. I Stockholm har tjänstesektorn vuxit snabbt under 2000-talet, men hur ser det ut i övriga riket? Hur skiljer sig branschstrukturerna åt och hur har det påverkat tillväxten? Vilka regionala trender finns och vad har hänt med detaljhandeln under 2000-talet, har en omlokalisering skett?

Bettina Kashefi, chefekonom, Svenskt Näringsliv, diskuterar möjligheter och utmaningar för den regionala ekonomin, både för näringslivet och den offentliga sektorn. Vilka skillnader finns? Vilka branscher dominerar var och vilka län visar snabbast tillväxt? 

Jan Amcoff, docent i kulturgeografi vid Uppsala universitet, resonerar kring detaljhandelns utveckling ur ett regionalt perspektiv. Hur ser befolkningens varuförsörjning ut i olika delar av Sverige? Vilka processer är det som ligger bakom utvecklingen? 

Från senaste publikationen av ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” presenteras en fördjupningsartikel om regional ekonomi. 

Tid:15 mars kl. 09.30-11.30
Plats: Garnisonen, Karlavägen 100, Stockholm, lokal Hagaparken
Sista anmälningsdag: 12 mars 2019

Läs mer och anmäl dig här

Seminariet är kostnadsfritt men din anmälan är bindande.

Välkommen!