Till innehåll på sidan

Kurs i enkät- och frågekonstruktion

SCB bjuder in till en heldag med grundläggande kurs i enkät- och frågekonstruktion den 11 oktober.

Under kurstillfället får du som arbetar med frågeformulär större
kunskap om:

  • frågors innehåll, formulering och layout
  • svarsalternativens utformning
  • digital datainsamling
  • olika sätt att testa frågeformulär


Syftet med kursen är att öka medvetenheten om vilken påverkan ett väl utformat frågeformulär kan ha på kvalitén i en statistisk undersökning. Hur mäter vi det vi avser att mäta?

Vi som vägleder er är Andreas Persson och Fredrik Scheffer, båda med många års erfarenhet av mätteknik på SCB.

Datum: Tisdagen 11 oktober 2022
Tid: Klockan 9.30-15.30
Adress: SCB, Solna strandväg 86, 175 54 Solna

Kostnaden är 2 900 kr exklusive moms per deltagare. Anmälan är bindande, men kan vid behov överlåtas. Lunch och fika ingår.

Till anmälan

Sista anmälningsdatum är fredag 16 september.

Frågor om innehållet i kursen skickas till matteknik@scb.seeller
fredrik.
scheffer@scb.se.

Frågor om anmälan sänds till:
seminarium@scb.se