Till innehåll på sidan

Prognosdagen 2017 – framtidens utbildning och arbetsmarknad

Den 14 december arrangerar SCB och Arbets­förmed­lingen, Prognosdagen 2017 i Stockholm. Dagen vänder sig till dig som är vägledare, lärare, utbild­nings­planerare, utredare, forskare eller allmänt intresserad av utbildnings- och arbets­mark­nads­frågor.

Kommer arbetsmarknaden att stå fortsatt stark? Hur ser utbildningsbehoven i Sverige ut på kort och lång sikt? Färska prognoser om utbildning och arbetsmarknad kommer att presenteras. Vari består utmaningarna, vilka är möjligheterna och finns det alternativ? Bland annat kommer gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström ge regeringens bild av läget.

Datum: 14 december 2017
Plats: Nalen
Adress: Regeringsgatan 74, Stockholm
Tid: kl 09.20 - 16.30 (registrering och kaffe/te från kl 08.40)

Läs mer om programmet här

Anmälan:

Avgiften för konferensdagen är 2 600 kr exkl. moms. I avgiften ingår lunch och för- och eftermiddagskaffe.

Vi vill ha din anmälan senast onsdag 6 december.

Anmäl dig här

Anmälan är bindande men om du får förhinder kan du givetvis skicka en ersättare. Meddela namnbyte och kontaktuppgifter till e-post seminarium@scb.se.

Vid avbokning efter 16 november debiteras en administrativ avgift på 595 kr exkl. moms.
Vid avbokning efter 6 december debiteras deltagaravgiften i sin helhet.

För mer information eller frågor kontakta Eiwor Höglund Dàvila, 010-479 45 56 eller prognosdagen@scb.se

Välkommen!

SCB och Arbetsförmedlingen