Till innehåll på sidan

Webbsänd konferens: Regional utveckling 2020

Årets konferens Regional utveckling 2020 - Skapa bilder med hjälp av fakta, statistik och analyser kommer webbsändas. Tema är näringsliv och hållbarhet.

Regionerna utvecklas och påverkas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av både egna insatser och omvärldens agerande. Nulägesbilder, statistik och analys bidrar till vår förståelse och kunskap att hantera vår del i samhällsutvecklingen i arbetet med lokal och regional utveckling. 

I arbetet med regional utveckling förenas ekonomisk tillväxt med social och miljömässig hållbarhet och att det ska ske med ett övergripande hållbarhetsperspektiv. Omställning till ett mer hållbart samhälle pågår. Beslut som kommuner, regioner, Sverige och EU tar och insatser som görs avvägs för en förändring med den inriktningen. Näringslivets olika aktörer uppvisar också ett ökat intresse och engagemang för ett hållbart samhälle.

Konferensen arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR. 

Läs mer om program och anmälan,

Sveriges Kommuner och Regioner

Datum: 13 maj 2020
Tid: kl. 9.30-16.30