Till innehåll på sidan

Regional utveckling 2020

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. En del i utveckling- och tillväxtarbetet är att fånga upp och skapa nulägesbilder över det hur det ser ut, lokalt, regionalt och nationellt och ibland i jämförelse internationellt t.ex. med andra länder inom Norden eller EU. Dessa bilder kan göras med hjälp av statistik, fakta och analyser. Temat för i år är näringsliv och hållbarhet.

Notera redan nu 13 maj i din kalender. 

Konferensen arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR. Vi kommer att presentera aktuell relevant fakta och statistik som kan inspirera oss i analysarbetet och intressebevakning. Dagen avslutar vi i vanlig ordning med ett mingel för er som vill fortsätta samtalet kring dagens inspel med kollegor och/eller planera framtida samarbeten. 

Programmet kommer i februari 2020 men du kan redan nu anmäla hos Sveriges kommuner och Regioner.

Mer information

Sveriges Kommuner och Regioner

Datum: 13 maj 2020
Adress: Bonnier Conference Center, Torsgatan 21
Ort: Stockholm