Till innehåll på sidan

Konferensen Regional utveckling 2023

Konferensen Regional utveckling har i år temat "I en tid med förändring – skapa bilder med hjälp av fakta, statistik och analyser".

Regionerna utvecklas ständigt utifrån händelser i omvärlden och som ett resultat av egna insatser. Regionernas nulägesbilder är viktiga pusselbitar i det regionala utvecklingsarbetet. Under dagen försöker vi fånga in statistik, fakta och relevanta analyser och lyfta in dem i svenska regioners perspektiv. Detta för att skapa bilder över hur det ser ut regionalt, lokalt och nationellt samt i relevanta fall i den nordiska eller europeiska kontexten.

Konferensen arrangeras av SCB, Tillväxtverket och SKR och riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner på kommuner och regioner samt andra intresserade.

Datum: 11 maj

Var: hybrid, både digital och fysisk

Anmälan och mer information om Regional utveckling 2023 hittar du på skr.se