Till innehåll på sidan

SCB medverkar på Järvaveckan 13–16 juni

Välkommen att träffa SCB på årets Järvavecka. Vi har tagit fram statistik om utsatta områden i Sverige och kommer även att hålla fyra seminarier om integration, utbildning och sysselsättning.

Järvaveckan handlar om att minska avståndet mellan folk och folkvalda. Järvaveckan är ett initiativ av Ahmed Abdirahman, grundaren av den ideella föreningen The Global Village.

Torsdag 13 juni

Tid: kl. 14.30–15.30, seminarietält 2
Rubrik: Segregerade områden - hur ser skillnaderna ut egentligen?

Genom att synliggöra statistiken på karta kan vi visa hur exempelvis ekonomiskt bistånd, utbildning och andel med låg inkomst förändras över tid men också hur det skiftar mellan olika områden. Du kommer även få möjlighet att se hur det ser ut i ditt område.

Talare: Susanne Gullberg Brännström arbetsmarknadsstatistiker och Stefan Svanström expert, geografiska informationssystem SCB

Tid: kl. 16.00–17.00, seminarietält 2
Rubrik: Flyktingars situation på arbetsmarknaden

SCB har tagit fram två rapporter om flyktingars arbetsmarknad och försörjning i Sverige. Den första beskriver hur flyktingar åren efter invandring omväxlande finns på arbetsmarknaden och i olika ekonomiska trygghetssystem. Den andra beskriver arbetsmarknadssituationen efter utbildningsnivå och tid i Sverige.

Talare: Eric Hellsing arbetsmarknadsstatistiker och Johan Tollebrant demografi och integration SCB, Pernilla Andersson Joona, Stockholms universitet.
Moderator: Karin Anderberg, SCB

Rapporter:
Arbetsmarknadssituationen för flyktingar och flyktinganhöriga 2010–2018 (pdf)
De 15 första åren – flyktingars försörjning i Sverige (pdf)

Fredag 14 juni

Tid: kl. 16.00–17.00, seminarietält 2
Rubrik: Skillnader i utbildningsnivå bland utrikes födda

Hur har utbildningsnivån utvecklats över tid för befolkningen, totalt, samt för den inrikes och utrikes födda befolkningen? Särskilt fokus riktas på utbildningsnivån för de som invandrat till Sverige under de senaste 12 åren och hur utbildningsnivån ser ut i de särskilt utsatta områdena.

Talare: Tomas Westling och Michael Karlsson statistiker inom befolkningens utbildning SCB, Eskil Wadensjö, professor vid SOFI, Stockholms universitet.
Moderator: Karin Anderberg, SCB

Rapport:
Utrikes föddas utbildningsbakgrund 2017 (pdf)

Lördag 15 juni

Tid: kl. 14.30–15.30, seminarietält 2
Rubrik: Var finns jobben? 

Under detta seminarium utgår vi ifrån fyra grupper; de som har bott i Sverige kort tid, unga, äldre samt de med kort utbildning. Är det lättare för vissa av dessa grupper att få jobb utanför storstadskommunerna? Skapas fler nya jobb i tjänstesektorn? Och vilken bransch ska dessa grupper satsa på?

Talare: Fredrik W Andersson analytiker arbetsmarknadsstatistik och Lukas Gamerov utredare arbetsmarknadsstatistik SCB, Roger Mörtvik Statssekreterare Socialdepartementet

Söndag 16 juni

Tid: 14.30, stora scen
Rubrik: Rapportlansering – Fakta för förändring

Panelsamtal om unik och detaljerad statistik över de utsatta områdena, genomförd av stiftelsen The Global Village i samarbete med SCB. Den här rapporten handlar om vilka det är som bor i de utsatta områdena, vad de gör och deras förutsättningar i vårt land.

Deltagare: Ahmed Abdirahman, grundare och vd, Stiftelsen The Global Village och Joakim Stymne, generaldirektör, SCB.
Moderator: Karin Anderberg, SCB

Läs mer om Järvaveckan på jarvaveckan.se