Till innehåll på sidan

SCB medverkar på konferens Position för digitalt samhällsbyggande 2030

SCB:s GIS-experter kommer den 20 mars hålla i ett seminarium om analyser för att kartlägga och följa upp segregation.

Konferensen som pågår 19-20 mars i Kistamässan handlar om hur man, på bästa sätt med digitala verktyg och processer, kan skapa hållbara städer och en hållbar landsbygd.

Stefan Palmelius och Stefan Svanström, GIS-experter på SCB, kommer på sitt seminarum berätta om hur ny områdesindelning ger bättre uppföljning av segregationsarbetet. Den nya indelningen är ett uppdrag som Regeringen har gett SCB och handlar om att ta fram en rikstäckande områdesindelning för statistisk uppföljning av socioekonomisk segregation.

Seminarium: Analyser för att kartlägga och följa upp segregation
När: Onsdag 20 mars kl. 10.45-11.10
Var: Kistamässan, Stockholm. Lokal M2

Mer information

Position 2030

SCB:s seminarium