Till innehåll på sidan

SCB medverkar på KSP:s årskonferens

Konferensen, som arrangeras av föreningen för kommunal statistik och planering (KSP), har i år rubriken Utblick genom Norrlandsfönstret – nya perspektiv på jämställdhet.

Under konferensen deltar SCB på fredagen med två föredrag.

Tid: kl. 10.15
Rubrik: Hur ser jämställdheten ut i Sveriges kommuner?
Med hjälp av könsuppdelad statistik och med utgångspunkt i de jämställdhetspolitiska delmålen gör vi nedslag på nationell och regional nivå för att fördjupa oss i frågan; vad säger målen och hur ser verkligheten ut?
Helena Löf, jämställdhetsstatistiker, SCB

Tid: kl. 11.00 Hur kan vi använda DeSO?
Rubrik: DeSO gör det möjligt att på ett bättre sätt göra analyser utifrån statistik på små geografiska områden.
Stefan Palmelius, statistiker, SCB

Konferensen vänder sig till dig som arbetar med planerings- och beslutsunderlag som exempelvis statistiker, allmänutredare, planerare, analytiker och controllers i såväl offentlig som privat sektor.

Information om konferensen och anmälan