Till innehåll på sidan

SCB talar på GIS-dag i Karlshamn

SCB:s GIS-expert, Stefan Svanström, talar om styrkan med geografi för att lyfta fram statistiken på GIS-dag i Karlshamn.

Stefan kommer under föredraget lyfta fram vilka möjligheter vi har att presentera statistik med stöd av kartor så den väcker intresse och samtidigt är kartografiskt korrekt. Idag har alla konstant tillgång till ny information vilket ställer högre krav på att nå ut med statistiken.

En bra visualisering kan illustrera rumsliga samband som kan vara svåra att upptäcka i rena tabeller eller diagram. Visualiseringar kan också bidra till att underlätta förståelsen av nyckeltal eller begrepp som annars riskerar att framstå som abstrakta. Hur kan statistik presenteras på kartor och vilken statistik passar till vilka kartor? 

Mer information och anmälan

 GIS-dag i Karlshamn