Till innehåll på sidan

SCB talar på SAMGIS höstseminarium i Sundsvall

SCB:s GIS-expert, Stefan Svanström, talar om kombinationen av geodata och statistik för att ta fram underlag och analyser på SAMGIS i Västernorrlands höstseminarium i Sundsvall.

Stefan Svanström kommer visa på vilka möjligheter som
finns när geodata och statistik kombineras för att ta fram underlag och analyser. Befolkningsdata, socioekonomi tillsammans med tätorter och Demografiska statistikområden kommer vara några av utgångspunkterna.

För mer information om seminariet och anmälan, kontakta SAMGIS i Västernorrland genom epost till anna.karen@sundsvall.se