Till innehåll på sidan

Statistikforum 2017 – konferensen om den officiella statistiken

Välkommen till Statistikforum den 8–9 november med tema öppna data och inslag om kvalitet och att tillgängliggöra data.

På konferensen kommer vi ta reda på vad som egentligen gäller med öppna data för myndigheter idag. Vi möter inspirerande exempel där öppna data används med framgångar, utmaningar och samarbeten, både inom myndigheter och externa användare.

Dag två kommer vi rikta oss mer mot utmaningar och framtid för statistiken med metod och kvalitet, visualisering och även uppgiftslämnarfrågor. Allt utifrån ett öppna data-fokus.

Syftet med konferensen är att öka samverkan mellan statistikansvariga myndigheter och andra myndigheter med kommuner och landsting.

Statistikforum är en mötesplats för olika professioner inom statistikområdet som metodstatistiker, statistiker, IT-personal och kommunikatörer.

Moderator för konferensen är Helena Bornholm, Vetenskapsrådet.

När: 8–9 november
Var: Meeting Room
Adress: Alströmergatan 20, Stockholm

Program

Onsdag 8 november

kl 12.00–13.00
Registrering och gemensam mingellunch

kl 13.00
Helen Stoye, SCBs vikarierande generaldirektör, hälsar alla välkomna

kl 13.15
Vad vill regeringen och vad är målet?
Magnus Enzell, Finansdepartementet tar ut riktning

kl 13.40
Öppna data, offentliga aktörers behov och aktuella samhällsutmaningar
Arash Sangari från Tillväxtverket berättar om regeringsuppdraget att synliggöra vad som kan lösas genom datadriven innovation med öppna data och öppen statistik

kl 14.10
Vilka vägar ska vi gå – vart leder Riksarkivets uppdrag?
Sanja Halling, projektledare för Riksarkivets uppdrag för öppna data

kl 14.40
Fika

kl 15.10
Hur används öppna data idag? – inspiration, utmaningar och samarbeten
Vakansstatistik - kvalitetssäkring av alternativa data,
Ingegerd Jansson, metodstatistiker och Dan Wu, Data Scientist, SCB

Från datajournalistik till robotwidgetar
Vicktor Olsson, övergripande nyhetschef och ansvarig för redaktionell utveckling, TT Nyhetsbyrån

Energistatistik på nytt sätt med elhubb
Niklas Notstrand, seniorrådgivare statistik och metod, Energimyndigheten och Robert Thelander, Svenska kraftnät

kl 16.15
Vad kan myndigheter göra för att tillgängliggöra data?
Inspirerande exempel och konkreta tips på hur myndigheter kan tillgängliggöra data, utifrån en användares perspektiv, idag och i framtiden.

Victoria Wagman, arbetar idag som programmerare hos 46elks, fick juryns pris vid årets Hack for Sweden.

kl 16.45
Sammanfattning av dagen

kl 17.00
Mingel inför middagen

kl 18.00
Middag

Torsdag 9 november

kl 08.30
Kaffe med smörgås och introduktion till dagen

kl 09.00
Parallella temaseminarier
A Kvalitet och framställa statistik
B Sprida och tillgängliggöra statistik
C Insamling och användning av statistik

Program för temaseminarier

kl 11.45
Mingellunch

kl 13.00
Sammanfattning av temaseminarier – Vad tar vi med oss?

kl 13.15
Vikten av kunskap i en faktaresistent värld
Emma Frans, forskare vid Karolinska institutet, doktor i medicinsk epidemiologi och vetenskapsjournalist SvD. Emma vill framhålla vikten av ett vetenskapligt förhållningssätt till information i tider av fejknyheter, vinklade nyheter och alternativa fakta

kl 13.45
Den officiella statistikens betydelse i framtiden
Anders Ljungberg, stabschef, SCB leder samtal med Helen Stoye, vikarierande GD, SCB, Per-Åke Vikman, avdelningschef för utvärdering, nulägesanalys och statistik, Trafikanalys och Lars Grönvik, statistikchef, Socialstyrelsen

kl 14.15
Fika

kl 14.45
Framtidsspaning och statistikens möjligheter
Jakob Engdahl, biträdande chef IT-avdelningen, SCB
Thomas Laitila, professor vid Örebro universitet, SCB
Åsa Olsson, Kommunikationschef, Upphandlingsmyndigheten

kl 15.45–16.00
Sammanfattning och avslutning av dagarna

Pris för konferensen
Konferens 2 dagar med middag: 3 700 kr
Konferens 2 dagar utan middag: 3 300 kr

Priserna är exklusive moms.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag är 25 oktober.

Har du någon fråga, kontakta oss via e-post seminarium@scb.se

Välkommen!