Till innehåll på sidan

Trender och prognoser om arbetsmarknadsläget år 2035

Prognosinstitutet vid SCB bjuder in till en presentation av rapporten Trender och Prognoser 2020 som beskriver arbetsmarknadsläget i dag och i framtiden för ett tiotal gymnasiala och ett femtiotal eftergymnasiala utbildningar.

Frågor som kommer belysas är:

• För vilka utbildningar kan brister eller överskott uppstå i framtiden om utvecklingen fortsätter på ungefär samma sätt som i dag?
• Vad är orsaken till att dessa obalanser väntas uppstå?
• Hur kan ytterligare utbildningssatsningar komma att påverka arbetsmarknadsläget för ett antal utbildningsgrupper?

Webbinariet avslutas med möjlighet till frågor.

Läs mer om rapporten här.

Datum: fredag 19 mars

Tid: kl. 14.00-14.45

Hur: Digitalt genom Skype

Webbinariet vänder sig till dig som är studie- och yrkesvägledare, kommunal eller regional utbildningshandläggare/-planerare, medarbetare på utbildningsmyndigheter och regeringskansliet eller skolledare.

Anmäl dig här

Välkommen!