Till innehåll på sidan

Webbinarium: Hur påverkas hushållen av det ekonomiska läget?

Det råder stor osäkerhet kring den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Hög inflation och stigande räntor tynger hushållen samtidigt som energikrisen i Europa spiller över på svenska elpriser och ökar hushållens kostnader ytterligare. Hur klarar svenska hushåll de markant ökade kostnaderna? Och hur ser de ekonomiska framtidsutsikterna ut för hushållen? Programmet är delvis uppdaterat. Anmäl dig till webbinariet den 15 december.

Américo Fernández, privatekonom på SEB, resonerar kring utvecklingen i svensk ekonomi och ger sin bild av hur hushållen har påverkats av det nya ekonomiska läget. Han reflekterar över hushållens motståndskraft när utgifterna stiger och delar med sig av sina bedömningar om utvecklingen framöver.

Från senaste publikationen av ”Sveriges ekonomi – statistiskt perspektiv” presenteras två fördjupningsartiklar. Caroline Ahlstrand, nationalekonom på SCB, redogör för hur den personliga inflationen kan skilja sig från den officiella och ger exempel utifrån olika fiktiva hushåll. Mattias Bågling, nationalekonom på SCB, presenterar en artikel om hushållens disponibla inkomster i olika elområden och prisutvecklingen för boendet enligt KPI.

Under seminariet kommer det ges möjlighet att ställa frågor.

Moderator är Per Andreasson, chef för enheten näringsverksamhet, utrikeshandel och priser på SCB.

Anmäl dig till webbinariet här 

Webbinariet är avgiftsfritt. Sista anmälningsdag är 14 december.