Till innehåll på sidan

Öppna geodata för arbetsplatsområden utanför tätort

SCB tar fram gränser för arbetsplatsområden med hjälp av registerdata, till exempel SCB:s företagsregister samt Lantmäteriets fastighetskarta och koordinatsatta byggnadsregister. De finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Arbetsplatsområden är koncentrerad bebyggelse utanför tätort med minst 50 förvärvsarbetande. Öppna data visas som polygoner och finns att ladda ner med referensår 2000, 2005 och 2010.

Tillgängliga variabler

  • Referensår
  • Länskod
  • Landareal i hektar
  • Kommunkod
  • Kommunnamn
  • Kod arbetsplatsområde, A+4 siffror
  • ObjektID, löpnummer för alla data
  • Länsnamn

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ner GIS-skikt med arbetsplatsområden utanför tätort

Koordinatfiler finns tillgängliga i ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format, i referenssystem Sweref 99 TM.

Referensår 2000

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2005

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2010

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Kontakt