Till innehåll på sidan

Öppna geodata för handelsområden

SCB tar fram gränser för handelsområden med hjälp av registerdata från bland annat SCB:s allmänna företagsregister och Lantmäteriets fastighetskarta. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

SCB:s handelsområden är koncentrationer av arbetsställen med SNI 47 Detaljhandel, vilka tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, bestående av

1. minst fem detaljhandelsföretag, eller
2. fyra detaljhandelsföretag, vilka tillsammans har minst 100 anställda.

Öppna geodata visas som polygoner. Uppdateringar  görs vart femte år.

Tillgängliga variabler

Geodata innehåller en polygon för varje handelsområde, med information om bland annat län, kommun, kod och landareal.

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ner GIS-skikt med handelsområden

Geodata finns tillgängliga i Geopackage-format, i det nationella referenssystemet SWEREF99TM.

Referensår 2015

Geopackage (zip file)

Kontakt

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se