Till innehåll på sidan

Öppna geodata för handelsområden

SCB tar fram gränser för handelsområden med hjälp av registerdata från bland annat SCB:s allmänna företagsregister och Lantmäteriets fastighetskarta. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

SCB:s handelsområden är koncentrationer av arbetsställen med SNI 47 Detaljhandel, vilka tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, bestående av

1. minst fem detaljhandelsföretag, eller
2. fyra detaljhandelsföretag, vilka tillsammans har minst 100 anställda.

Öppna geodata visas som polygoner. Uppdateringar kommer att göras vart tredje eller femte år.

Tillgängliga variabler

 • Referensår
 • Länskod
 • Landareal i hektar
 • Antal anställda inom detaljhandel
 • Antal arbetsställen med detaljhandel
 • Kommunkod
 • Kommunnamn
 • Kod handelsområde; H+KOMMUNKOD+tresiffrigt löpnummer
 • ObjektID, löpnummer
 • Kod för den statistiska tätort som handelsområdet överlappar
 • Andel (i procent) av handelsområdet som överlappar tätort
 • Områdets mittkoordinat i X- och Y-led, Sweref99TM

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ner GIS-skikt med handelsområden

Koordinatfiler finns tillgängliga ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format, i det nationella referenssystemet SWEREF99TM.

Referensår 2015

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Kontakt

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se