Till innehåll på sidan

Handelsområden

SCB tar fram gränser för handelsområden med hjälp av registerdata från bland annat SCB:s företagsregister och Lantmäteriets fastighetskarta. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

SCB:s handelsområden är koncentrationer av arbetsställen med SNI 47 Detaljhandel, vilka tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, bestående av

1. minst fem detaljhandelsföretag, eller
2. fyra detaljhandelsföretag, vilka tillsammans har minst 100 anställda.

Öppna geodata visas som polygoner. Uppdateringar kommer att göras vart tredje eller femte år.

Tillgängliga variabler

 • Referensår
 • Länskod
 • Landareal i hektar
 • Antal anställda inom detaljhandel
 • Antal arbetsställen med detaljhandel
 • Kommunkod
 • Kommunnamn
 • Kod handelsområde; H+KOMMUNKOD+tresiffrigt löpnummer
 • ObjektID, löpnummer
 • Kod för den statistiska tätort som handelsområdet överlappar
 • Andel (i procent) av handelsområdet som överlappar tätort
 • Områdets mittkoordinat i X- och Y-led, Sweref99TM

Så får du använda SCB:s öppna geodata

Ladda ner GIS-skikt med tätorter

Koordinatfiler finns tillgängliga ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format i Sweref 99 TM.

Referensår 2015

ArcView-shape (zip-fil)
MapInfo-tab (zip-fil)

Kontakt