Till innehåll på sidan

Öppna geodata för småorter

SCB tar fram gränser för småorter med hjälp av registerdata från bland annat, SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) samt Lantmäteriets fastighetskarta och koordinatsatta byggnadsregister. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Småorter är koncentrerad bebyggelse med 50-199 invånare. Öppna data visas som polygoner och fram till 2015 har det uppdaterats vart femte år.

Tillgängliga variabler

  • Referensår
  • Länskod
  • Landareal i hektar
  • Folkbokförd befolkning
  • Kommunkod
  • Kommunnamn
  • Kod småort, S+4 siffror
  • ObjektID, löpnummer för alla data
  • Länsnamn

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ner GIS-skikt med småorter

Koordinatfiler finns tillgängliga i ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format, i det nationella referenssystemet SWEREF99TM.

Referensår 1990

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 1995

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2000

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2005

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2010

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2015

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Kontakt

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se