Till innehåll på sidan

Öppna geodata för småorter

SCB tar fram gränser för småorter med hjälp av registerdata från bland annat, SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) samt Lantmäteriets fastighetskarta och koordinatsatta byggnadsregister. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Statistiska småorter är koncentrerad bebyggelse med 50 till 199 invånare. Öppna data visas som polygoner och uppdateras vart femte år.

Tillgängliga variabler

Geodata innehåller en polygon för varje småort, med information om bland annat län, kommun, småortskod, befolkning och landareal.

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ner GIS-skikt med småorter

Geodata finns tillgängliga i Geopackage-format, i det nationella referenssystemet SWEREF99TM. Samtliga årgångar finns lagrade i samma geopackage-fil.

Referensår 1990-2020

Geopackage (zip-fil)

Kontakt

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se