Till innehåll på sidan

Öppna geodata för tätorter

SCB tar fram gränser för statistiska tätorter med hjälp av registerdata från bland annat SCB:s register över totalbefolkningen (RTB), SCB:s allmänna företagsregister samt Lantmäteriets fastighetskarta och koordinatsatta byggnadsregister. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Statistiska tätorter är koncentrerad bebyggelse med minst 200 invånare. Öppna geodata visas som polygoner. Fram till 2015 har de uppdaterats vart femte år. Därefter görs uppdatering vart tredje och vart annat år.

Tillgängliga variabler

Geodata innehåller en polygon för varje tätort, med information om bland annat län, kommun, tätortskod, tätortsbeteckning, befolkning och landareal.

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ner GIS-skikt med tätorter

Geodata finns tillgängliga i Geopackage-format, i det nationella referenssystemet SWEREF99TM. Samtliga årgångar finns lagrade i samma geopackage-fil.

Referensår 1980-2020

Geopackage (zip-fil)

Kontakt

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se