Till innehåll på sidan

PxAPI 2.0

Under hösten 2023 kommer det en ny version av PxAPI:et som kommer med PxWeb och som används i Statistikdatabasen.

De främsta skillnaden mot PxAPI 1.0 som nu används för Statistikdatabasen och i PxWeb är

  • Strukturen för URL:erna är ändrad så att de blir stabilare och inte påverkas av strukturförändringar i databasen och samtidigt överensstämmer med en RESTful design.
  • API:et kommer att exponera mer av den metadata vi har tillgång till.
  • Användarupplevelsen för att hämta data kommer att förbättras.
  • Mer avancerade uttryck för att filtrera ut den informationen man vill hämta via API:et kommer erbjudas.

På Github finns en mer utförlig beskrivning över PxAPI 2.0

https://github.com/statisticssweden/PxApiSpecs/blob/master/specs.md (extern)