Till innehåll på sidan

Regionala statistikprodukter

SCB:s statistikprodukter kombinerar statistik inom många ämnesområden med olika typer av geografiska indelningar, som till exempel län, kommun, delområden och postnummerområden. Produkterna tas fram som uppdrag av SCB.

Bland SCB:s regionala statistikprodukter finns både färdiga tabellpaket för till exempel kommunala planerare och andra profiler som är skapade för varje enskild kund.

Befolkningsprognoser

Beställ en prognos som årligen beskriver framtiden för din region.

Befolkningsprognoser

Boendeprofiler

Statistik för valda bostadsområden.

Boendeprofiler

Care Need Index (CNI)

Ett hjälpmedel som använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa.

Care Need Index (CNI)

Färdiga tabellpaket

SCB:s statistikpaket används av kommuner, bland annat i den regionala och kommunala planeringen.

Färdiga tabellpaket

Högskolestatistik

Färdig, specialarbetad högskolestatistik på regional nivå.

Högskolestatistik

Kommunfakta

Övergripande information om en kommun och dess invånare.

Kommunfakta

Lokalekonomisk analys (LEA)

Statistik för utvalda geografiska områden.

Lokalekonomisk analys (LEA)

Marknadsprofiler

Skräddarsydd statistik på regional nivå.

Marknadsprofiler

Närområdesprofil

För dig som vill veta vad som rör sig i ett område. Till exempel kundunderlag, läge för etablering, planering, konsekvenser eller marknadsanalys.

Närområdesprofil

Regional jämställdhetsstatistik

Med SCB:s hjälp kan du följa upp jämställdhetsfrågorna på regional nivå.

Regional jämställdhetsstatistik

Regionala konjunkturbarometrar

SCB kan hjälpa er att analysera konjunkturläget i er region.

Regionala konjunkturbarometrar

Regional omsättningsstatistik (REGO)

Skräddarsydd omsättningsstatistik på regional nivå.

Regional omsättningsstatistik (REGO)

Kontakta oss