Till innehåll på sidan

Care Need Index (CNI)

Care Need Index (CNI) är ett hjälpmedel som använder socioekonomiska förhållanden för att identifiera risk för ohälsa. SCB tar fram ett regionanpassat CNI till landsting, regioner och vissa kommuner. Det används som ett av underlagen för att beräkna ersättning till vårdgivare.

Data från beställaren utgör oftast grundpopulationen inför beräkningarna. Det kan till exempel vara uppgifter om de individer som är listade vid ett landstings vårdenheter. Data från SCB används sedan för att beräkna förekomsten av sju socioekonomiska variabler i vårdenheternas listningsområden, och även ett sammanvägt CNI-värde för varje vårdenhet beräknas.

Mer information om de ingående variablerna, hur resultaten presenteras samt kontaktpersoner hos SCB finns i produktbladet.

Care Need Index (CNI) produktblad (pdf)

Kontakta oss

E-post
cni@scb.se