Till innehåll på sidan

AMPAK – Lönesummor

AMPAK – Lönesummor är ett tabellpaket som redovisar lönesummor på regional nivå efter kön, ålder, födelseregion, sektor och näringsgren.

Statistiken i paketet AMPAK – Lönesummor används som indikator på ekonomisk tillväxt i regioner och kommuner, belyser relationer mellan kommuner och ger en bild av lönesummeutvecklingen för män och kvinnor, åldersgrupper och personer efter födelseland.

Leverans

AMPAK – Lönesummor (kommun/län) levereras i december via Områdesstatistisk databas (OSDB). Rikstabeller är gratis vid beställning av läns- eller kommuntabeller.

Områdesstatistisk databas (OSDB)

Mer om paketet

AMPAK - Lönesummor (pdf)

Standardtabeller i excel

LSUM 1.1 Antal AGI/KU och lönesummans storlek efter kön, ålder och födelseregion (xls) 

LSUM 2.1 Lönesumman efter näringsgren (grov nivå) och år samt antal AGI/KU fördelade efter kön och näringsgren (grov nivå) (xls) 

LSUM 2.2 (kräver statistiksekretess) Lönesumman efter näringsgren (utökad nivå) och år samt antal AGI/KU fördelade efter kön och näringsgren (utökad nivå) (xls)

 LSUM 2.3 Lönesumman efter sektor och år samt antal AGI/KU fördelade efter kön och sektor (xls) 

LSUM 2.4TID Lönesummor efter näringsgren (tre gruppen) och sektor (två grupper) (xls)

Kontakta oss

Maria Nilsson

Telefon
010-479 60 78
E-post
maria.nilsson@scb.se

E-post
lsum@scb.se