Till innehåll på sidan

AMPAK – delområdesnivå

AMPAK är ett statistikpaket som redovisar registerbaserad arbetsmarknadsstatistik på kommunnivå eller delområdesnivå. Här finns information om AMPAK på delområdesnivå.

AMPAK går också att beställa på kommunnivå

AMPAK – kommunnivå

Leverans

AMPAK (delområdesnivå) levereras i början av mars och levereras via Områdesstatistisk databas OSDB.

Områdesstatistisk databas OSDB

Mer om paketet

AMPAK (pdf)

Områdesstatistisk databas (OSDB)

Fritt val – kräver statistiksekretess

Fritt val består av tre databaser (nattbefolkning, dagbefolkning och barndatabas). Det är möjligt för användaren att fritt kombinera variabler i respektive databas.

Fritt val (xls)

Fördefinierade tabeller – kräver statistiksekretess

Fördefinierade tabeller - från vilka man kan välja de variabler och områdesdata man har behov av för stunden.

Fördefinierade tabeller (xls)

Standardtabeller – tabell SAM102 kräver statistiksekretess

Sam101A Befolkning och sysselsättning (nattbefolkning) (pdf)

Sam101B Befolkning, sysselsättning (dagbefolkning) och pendling (pdf)

Sam102 Sysselsättning, utbildning, barn och födelseland/medborgarskap (pdf)

BEF301 Förvärvsarbetande efter bostadens belägenhet, i kombination med arbetsställeområde och kön (utpendling) (pdf)

BEF302 Förvärvsarbetande efter arbetsställets belägenhet, i kombination med bostadsområde och kön (inpendling) (pdf)

NST101 Förvärvsarbetande 16– år med bostad i området efter utökad näringsgren och kön (pdf)

NST201 Förvärvsarbetande 16– år med arbetsplats i området efter utökad näringsgren och kön (pdf)

Kontakta oss

Elisabeth Blom

Telefon
010-479 63 88
E-post
elisabeth.blom@scb.se

Mariette Thell

Telefon
010-479 66 00
E-post
mariette.thell@scb.se