Till innehåll på sidan

Arbetssökandestatistik för delområden

Statistiken i tabellpaketet innehåller uppgifter om arbetssökande personer som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Den publiceras två gånger per år.

Arbetssökandestatistiken för delområden produceras två gånger per år. Den är baserad på uttag från Arbetsförmedlingens databas för 31 mars respektive 31 oktober.

Leveranstider

Tabellerna levereras i mitten av april respektive november.

Mer om paketet

Arbetssökandestatistik för delområden (pdf)

Fördefinierade tabeller

Kräver statistiksekretess.

Välj variabler/värden från fördefinierade tabeller.

Tabellbeskrivning ArbSok1-5 (xls)

Standardtabeller

Kräver statistiksekretess.

Tabell 1 Öppet arbetslösa fördelade på kön och ålder jämfört med befolkningen (pdf)

Tabell 2 Öppet arbetslösa fördelade på kön, ålder och anmälningstidens längd i absoluta tal och i procent av antal arbetssökande (pdf)

Tabell 3 Öppet arbetslösa fördelade på kön, ålder och ersättningsform (pdf)

Arbetssökande. Sammanfattning Öppet arbetslösa samt personer i åtgärder jämfört med befolkningen. Samtliga uppgifter avser folkbokförda personer i åldern 18–64 år (pdf)

Kontakta oss

Lennart Jansson

Telefon
010-479 68 94
E-post
lennart.jansson@scb.se