Till innehåll på sidan

BEFPAK – Befolkningsförändringar

BEFPAK – Befolkningsförändringar är ett statistikpaket som innehåller uppgifter om förändringar i befolkningens sammansättning och om den totala folkmängden.

Leverans

Kvartalsstatistiken levereras via Områdesstatistisk databas (OSDB) cirka 6 veckor efter periodens slut. Helårsstatistiken levereras cirka 7 veckor efter årsskiftet. Undantaget är tabell 109 som levereras under april/maj. Delområdestabellerna som ingår i BEFPAK – Befolkningsförändringar levereras i mars.

Områdesstatistisk databas (OSDB)

Mer om paketet

BEFPAK – Befolkningsförändringar (pdf)

Områdesstatistisk databas (OSDB)

Fördefinierade tabeller

Tabellerna BEFandr.04-06 samt 10 kräver statistiksekretess.

Tabellbeskrivning BEFandr.01-12 (xls)

Standardtabeller

Tabellerna 104 A-C, 105, 106, 107, 109, 122, 125, 126, 127 och 130 kräver statistiksekretess.

100 Flyttningar mellan delområden, övriga Sverige och utlandet. Helår (pdf)

101 Flyttningar för vald region per kvartal och helår (pdf)

102 Flyttningsstatistik för vald region för en femårs-period per kvartal (pdf)

104A Flyttning av utländska medborgare och statslösa efter medborgarskap, kön och ålder per helår (pdf)

104B Flyttning av utrikes födda efter födelseland, kön och ålder per helår (pdf)

104C Flyttning av personer med utländsk bakgrund efter ursprungsland, kön och ålder per helår (pdf)

105 Riktade flyttningar efter kön och ålder för kommun, distrikt och delområde per helår (pdf)

106 In- och utflyttningar för personer 17 år och äldre mellan kommun och kommun/län/länder efter kön och summerad förvärvs- och kapitalinkomst per helår (pdf)

107 In- och utflyttningar för personer 17 år och äldre fördelade efter kön, ålder och summerad förvärvs- och kapitalinkomst per helår (pdf)

108 Inflyttade/utflyttade efter tidigare utflyttningsår/inflyttningsår, ålder och per helår (pdf)

109 In- och utflyttade (16-74 år) efter utbildning per helår (pdf)

110 Flyttningar till/från delområden till/från specificerade kommuner/län per helår (pdf)

111 Folkmängd och befolkningsförändringar för kommun, distrikt och delområden per kvartal och helår (pdf)

112 Folkmängd och befolkningsförändringar för vald region under en femårsperiod per kvartal (pdf)

113 Folkmängd och befolkningsförändringar per helår (pdf)

114 Folkmängd och befolkningsförändringar för kommun, distrikt och delområde per halv- och helår (pdf)

115 Folkmängd och befolkningsförändringar för vald region per kvartal och helår (pdf)

121 Livslängdstabell under en femårsperiod per helår (pdf)

122 Levande födda efter föräldrarnas födelseland och moderns civilstånd (pdf)

123 Levande födda efter föräldrarnas ålder och familjeförhållanden (pdf)

125 K Riktade flyttningar efter ålder och kön per kvartal (pdf)

126 Folkmängden samt in- och utflyttningar fördelade på delområde efter svensk och utländsk bakgrund m.m. per helår (pdf)

127 Folkmängden samt in- och utflyttningar fördelade på delområde efter utländsk bakgrund per helår (pdf)

130 Antal utrikes födda boende i kommunen och omflyttningar av utrikes födda fördelade efter världsdel och vistelsetid i Sverige per helår (pdf)

Kontakta oss

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se

Elisabeth Blom

Telefon
010-479 63 88
E-post
elisabeth.blom@scb.se