Till innehåll på sidan

BEFPAK – folkmängd

BEFPAK – Folkmängd är ett statistikpaket som innehåller uppgifter om befolkningens storlek och sammansättning samt hushållstatistik.

Statistiken finns för kommuner, församlingar, tätorter och för delområden i kommuner eller för summerade delområden.

Leveranstider

Helårs-BEFPAK levereras från och med slutet av februari, halvårs-BEFPAK i mitten av augusti. Tredje kvartals-BEFPAK i mitten av november.

Mer om paketet

BEFPAK - folkmängd (pdf)

Områdesstatistisk databas (OSDB)

Fritt val av värden/variabler

Kräver statistiksekretess.

FOLK Befolkningen efter kön, ålder, civilstånd, medborgarskapsland, födelseland och förälders födelseland (xls)

Val av variabler/värden från fördefinierade tabeller

FOLK02-05 kräver statistiksekretess.

Tabellbeskrivning FOLK01-05 och HUSH06 (xls)

Standardtabeller

tabeller i B-, C- och D- serien kräver statistiksekretess

A-tabeller

A1 Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd (pdf)

A14 Folkmängd efter kön och ålder i absoluta och relativa tal för hela länet och egna kommuner samt medelålder, medianålder och kvartilåldrar (pdf)

A2 Folkmängd efter ålder, kön och civilstånd (pdf)

A2.1 Folkmängd i absoluta tal fördelad efter kön och ålder i femårsklasser (pdf)

A2.3 Folkmängd i absoluta tal fördelad efter kön och ålder i spec. åldersklasser (pdf)

A3 Folkmängd efter kön, civilstånd och ålder redovisad på områden (pdf)

A4.3 Barn 0–18 år efter kön och uppnådd ålder den 31 december innevarande år och året därefter samt medborgarskap (pdf)

B-tabeller

B8 Utländska medborgare och statslösa efter medborgarskap, kön, civilstånd och ålder (pdf)

C-tabeller

C8 Utrikes födda efter födelseland, kön, civilstånd och ålder (pdf)

C16 Utrikes födda eller utländska medborgare efter födelseland, medborgarskap (pdf)

C20 Utrikes födda och födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands efter ursprungsland, kön och ålder (pdf)

C22 Sammanfattningstabell över folkmängd efter svensk och utländsk bakgrund, kön och ålder (pdf)

C23 Folkmängd fördelad efter utländsk bakgrund, kön och ålder (pdf)

D-tabeller

D15 Utrikes födda efter år för senaste invandring, medborgarskap (svenskt/utländskt), ålder och kön (pdf)

H-tabeller

H31 Antal personer och hushåll samt personer per hushåll (pdf)

H32 Antal hushåll samt personer efter hushållstyp och antal barn (pdf)

H33 Folkmängd och antal hushåll efter hushållsstorlek (pdf)

Sammanfattningstabell

Stab Sammanfattningstabell (pdf)

Kontakta oss

Tomas Johansson

Telefon
010-479 64 26
E-post
tomas.johansson@scb.se