Till innehåll på sidan

BILPAK

BILPAK är ett färdigt statistikpaket med uppgifter om bland annat fordonsbestånd och ägarförhållanden.

Statistiken i BILPAK åskådliggör biltätheten och fordonsbeståndet i olika regionala delområden.

Leveranstider

BILPAK-tabellerna levereras i maj.

Mer om paketet

BILPAK (pdf)

Fördefinierade tabeller

Kräver statistiksekretess.

Bil 0109 (xls)

Bil 01 Antal fordon enligt fordons­registret fördelade efter fordons­slag, status och nyregistreringar/övriga

Bil 02 Antal personbilar, lastbilar och bussar enligt fordons­registret fördelade efter fordonsslag, status, ägarkategori, yrkesmässig/ej yrkesmässig trafik och drivmedel

Bil 03 Antal släpvagnar, husvagnar, motorcyklar, traktorer, terrängskotrar och mopeder klass 1 enligt fordonsregistret fördelade efter fordonsslag, status och ägarkategori

Bil 04 Antal lastbilar och släpvagnar (exkl. husvagnar) fördelade efter status och totalvikt

Bil 05 Personbilar enligt fordonsregistret fördelade efter status och tjänstevikt

Bil 06 Antal personbilar enligt fordonsregistret som registrerats på fysiska personer/personliga företag enligt registret över total­befolk­ningen (RTB) fördelade efter ägar­kategori, status och yrkesmässig/ej yrkesmässig trafik

Bil 07H Antal hushåll redovisade efter bilinnehav. Bilinnehav avser personbilar i trafik enligt fordonsregistret, som registrerats på fysiska personer enligt registret över totalbefolkningen (RTB).

Bil 08 Antal personer per delområde, enligt registret över totalbefolkningen (RTB)

Bil 09 Antal personbilar i trafik, enligt fordons­registret, registrerade på fysiska personer.

Standardtabeller

Tabell 3 kräver statistiksekretess.

Tabell 1.1 Antal fordon enligt fordonsregistret samt förändringar (pdf)

Tabell 1.2 Antal fordon enligt fordonsregistret fördelade efter ägarkategori, fordonsslag, drivmedel med mera (pdf)

Tabell 2 Hushåll Absoluta och jämförande tal över bilbestånd, biltäthet och bilinnehav. Fordonsslag: Personbilar enligt fordonsregistret som registrerats på fysiska personer enligt registret över totalbefolkningen (RTB) (pdf)

Tabell 3 Antal personer med bil i trafik, avställda, leasing och förmånsbil. Bilinnehav per hushåll (xls)

Kontakta oss

Annika Johansson

Telefon
010-479 68 25
E-post
annika.johansson@scb.se

Magnus Nyström

Telefon
010-479 63 73
E-post
magnus.nystrom@scb.se