Till innehåll på sidan

BOSTADSPAK

BOSTADSPAK är ett färdigt statistikpaket som redovisar statistik om bostadsbestånd, ny- och ombyggnad, fritidshus och hushållens och personers boende i en kommun.

SCB erbjuder statistik om det aktuella bostadsbeståndet på småhus, flerbostadshus, övriga hus och specialbostäder. Det finns också en tabell som redovisar antal fritidshus och två tabeller som redovisar antal hushåll respektive antal personer efter boendeform samt tre tabeller som redovisar färdigställda lägenheter genom nybyggnad och ombyggnad.

Leveranstider

Tabellerna för lägenheter och boende levereras i april och färdigställda levereras i maj.

Tabeller

Vid beställning av tabell BoTab1 och BoTab2 krävs statistiksekretess.

Tabellexempel (xls)

Mer om produkterna

Bostadsbestånd

Hushållens boende

Nybyggnad av bostäder

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus

Kontakta oss

BOSTADSPAK

Martin Verhage (lägenheter)
010-479 47 78

Lovisa Sköld (boende)
010-479 64 74

Karin Corr (färdigställda)
010-479 43 99
E-post
byggande.bebyggelse@scb.se