Till innehåll på sidan

GISPAK

GISPAK, produkt för geografiska informationssystem, innehåller "Befolkning per koordinat". Produkten kan bara levereras till kommuner med statistiksekretess.

GISPAK innehåller befolkningsuppgifter med åldersuppdelning per fastighetskoordinat i kommunen. Materialet innehåller inte identitet i form av fastighetsnyckel eller beteckning på fastigheten.

Leverans

GISPAK levereras i mars/april. Materialet levereras som en separerad textfil i Områdesstatistisk databas (OSDB). Filen kan med fördel användas i kartprogrammen MapInfo och ArcView.

Områdesstatistisk databas (OSDB)

Mer om paketet

GISPAK (pdf)

Tabeller

GISPAK: Filbeskrivning Befolkning per koordinat (xlsx)

Kontakta oss

Lennart Jansson

Telefon
010-479 68 94
E-post
lennart.jansson@scb.se

Elisabeth Blom

Telefon
010-479 63 88
E-post
elisabeth.blom@scb.se