Till innehåll på sidan

INKOPAK

INKOPAK är ett färdigt statistikpaket som redovisar olika typer av inkomster, avdrag, pensioner och andra transfereringar efter ålder, kön, familjetyp, antalet barn och antalet förvärvsarbetande i familjer.

Leveranstider

Tabellerna levereras i februari. Mer information om paketet: 

Områdesstatistisk databas (OSDB)

Val av variabler/värden från fördefinierade tabeller

Kräver statistiksekretess

(Befolkning och Familjer avser 31/12 respektive år)

  • INK1 Sammanräknad förvärvsinkomst för befolkningen 16– år efter kommun, delområde, kön, ålder sammanräknad förvärvsinkomst i klasser och enhet
  • INK2 Arbetsinkomst för befolkningen 16– år efter kommun, delområde, kön, ålder, arbetsinkomst i klasser och enhet
  • INK3HUSH Sammanräknad förvärvsinkomst för hushåll 20– år efter kommun, delområde, kön, ålder, familjetyp, antal barn, familjens sammanräknade förvärvsinkomst i klasser och enhet
  • INK4BHUSH Disponibel inkomst för hushåll 20– år efter kommun, delområde, kön, ålder, familjetyp, antal barn, familjens sammanräknade förvärvsinkomst i klasser och enhet
  • INK5HUSH Försörjningsstöd för hushåll 20– år efter kommun, delområde, kön, ålder, familjetyp, antal barn, familjens försörjningsstöd i klasser och enhet
  • INK6A Personer 60 år och däröver med ålderspension efter kommun, delområde, kön, ålder och enhet
  • INK6B Ålderspension uppdelat på olika pensionstyper för befolkningen 60 år och däröver efter kommun, delområde, kön, ålder och enhet.

Standardtabeller i Excel

tabellerna I NETTO.STR, I SA.ERS, I EKON.B, I PEN.STR, I STR.IND, I STR.FAM, ISTR.HUSH, IDISPKeHUSH, IDISPKeBHUSH kräver statistiksekretess

I ARB.INK Arbetsinkomst efter kön, ålder och familjeställning (xls)

I SAM.INK Sammanräknad förvärvsinkomst efter kön, ålder och familjeställning (xls)

I FKAP.INK Summa förvärvs- och kapitalinkomst efter kön, ålder och familjeställning (xls)

I NETTO.INK  Inkomst efter skatt och negativa transfereringar (motsvarar disponibel inkomst) efter kön, ålder och familjeställning (xls)

I SAM.REG redovisar sammanräknad förvärvsinkomst på kommunnivå och delområden (xls)

I NETTO.STR visar strukturen som bildar inkomst efter skatt och negativa transfereringar efter kön och ålder (xls)

I SA.ERS visar personer med sjuk- eller aktivitetsersättning efter kön, ålder och familjeställning både i kommunen och för riket (xls)

I EKON.B1 och B2 redovisar personer med ekonomiskt bistånd efter kön, ålder och familjeställning (xls)

I PENSION innehåller personer 60 år och äldre efter typ av ålderspension (xls)

I PEN.STR  visar strukturen som bildar inkomst efter skatt och negativa transfereringar efter kön och ålder för personer 60 år och äldre (xls)

I STR.IND visar inkomster efter kön och utbildningsnivå jämfört med egna kommunen, länet och riket (xls)

I STR.HUSH Bostadshushåll 20 år efter inkomstslag och hushållstyp (xls)

IB.HUSH Hushåll, 20 år och äldre, fördelad efter sammanräknad förvärvsinkomst (xlsx)

I.DISPKeHUSH Befolkning 20 år efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet, ålder, hushållstyp och antal barn (xls)

I.DISPBKeHUSH Befolkning 0-19 år efter disponibel inkomst per konsumtionsenhet, hushållstyp och bakgrund (xls)

Standardtabeller i pdf och excel

IA.IND Befolkning fördelad efter arbetsinkomst, kön, familjeställning och ålder (pdf)

IB.IND Befolkning fördelad efter sammanräknad förvärvsinkomst, kön, familjeställning och ålder (pdf)

IB.R Befolkning 20 år och äldre fördelad efter sammanräknad förvärvsinkomst och kön (pdf)

I AP.U Personer 60 år och äldre fördelade efter olika typer av ålderspension samt efter kön och ålder (pdf)

Kontakt

Petter Lundberg

Telefon
010-479 60 15
E-post
petter.lundberg@scb.se

Hans Heggemann

Telefon
010-479 68 10
E-post
hans.heggemann@scb.se