Till innehåll på sidan

Ohälsodata

I statistikpaketet Ohälsodata kombinerar SCB statistiken om ohälsa med till exempel födelseland och civilstånd. Statistiken kan tas fram för kommun och delar av kommun (NYKO) eller efter den regionala indelning som du som kund önskar.

I statistikpaketet erbjuder SCB ohälsotal från Försäkringskassan kombinerat med bland annat kön, ålder, civilstånd, utbildningsnivå, arbete, födelseland och medborgarskap ur SCB:s register över totalbefolkningen (RTB).

Leveranstid

Tabellerna levereras under maj månad.

Välj variabler/värden från fördefinierade tabeller

Kräver statistiksekretess.

Tabellexempel OHdata1-7 (xls)

  • OHdata1 Ohälsotal efter kommun, delområde, typ av utbetald ersättning från försäkringskassan, kön och ålder
  • OHdata2 Ohälsotal efter kommun, delområde, kön, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland
  • OHdata3 Ohälsotal efter kommun, delområde, kön, ålder och utbildningsnivå
  • OHdata4 Ohälsotal efter kommun, delområde, kön, ålder och arbetsställets sektor
  • OHdata5 Genomsnittligt antal sjukdagar efter kommun, delområde, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland
  • OHdata6 Genomsnittligt antal sjukdagar efter kommun, delområde, kön, ålder och utbildningsnivå
  • OHdata7 Genomsnittligt antal sjukdagar efter kommun, delområde, kön, ålder och arbetsställets sektor.

Tabellexempel SAdata (xls)

  • SAdata1- Sjuk- eller aktivitetsersättning efter kommun, delområde, antal personer med utbetald ersättning från Försäkringskassan, kön och ålder.

Standardtabeller

Kräver statistiksekretess.

SAM Sammanfattningstabell (pdf)

OH 1 Ohälsotal efter kön, ålder och civilstånd. Befolkning 16–64 år (pdf)

OH 2 Ohälsotal efter kön, ålder och födelseland ‑ medborgarskap. Befolkning 16–64 år (pdf)

SjD 1 Genomsnittligt antal sjukdagar efter kön, ålder och civilstånd. Befolkning 16–64 år (pdf)

UtbOh1 Ohälsotal efter kön, ålder och högsta utbildningsnivå. Befolkning 16–64 år (pdf)

SektOh1 Ohälsotal efter kön, ålder och arbetsställets sektor. Befolkning 16–64 år (pdf)

SektSj1 Genomsnittligt antal efter kön, ålder samt arbetsställets sektor. Befolkning 16–64 år (pdf)

AktSjE Antal personer med utbetald aktivitets‑ eller sjukersättning. Befolkning 16–64 år (xls)

Skillnad mellan SCB:s och Försäkringskassans ohälsodata

SCB:s statistik över ohälsodata skiljer sig från den som ingår Sveriges officiella statistik, som produceras hos Försäkringskassan. Den stora skillnaden är att beräkningen av måttet går till på olika sätt.

Försäkringskassan använder sig av ett rullande 12-månaders värde. SCB:s ohälsodata beräknas på en ögonblicksbild som omfattar hela befolkningen som är 16–64 år den 31 december aktuellt år och deras ohälsodagar, oavsett om de är registrerade hos Försäkringskassan.

På Försäkringskassans webbplats finns officiell statistik över ohälsodata på riks-, läns- och kommunnivå efter ålder och kön.

Försäkringskassan

Kontakt

Lennart Jansson

Telefon
010-479 68 94
E-post
lennart.jansson@scb.se