Till innehåll på sidan

PROPAK och TYKOPAK – underlag för befolkningsprognoser

PROPAK och TYKOPAK är statistikpaket som innehåller uppgifter som är användbara i arbetet med befolkningsprognoser både för kommunen totalt och för delområden.

Underlaget är uppdelat i två paket, PROPAK – befolkningsprognosunderlag för kommun- och delområdesprognoser och TYKOPAK – underlag för delområdesprognoser efter fastighetstaxeringsdata

PROPAK

TYKOPAK

Kompletterande uppgifter kan hämtas från bland annat statistik­paketen BEFPAK och BOSTADSPAK.

Mer om paketen

Statistikunderlag för befolkningsprognoser
Statistikunderlag för hushållsprognoser

Kontakt

Rasmus Andersson

Telefon
010-479 66 55
E-post
rasmus.andersson@scb.se

Anders Karlsson

Telefon
010-479 63 07
E-post
anders.karlsson@scb.se