Till innehåll på sidan

Högskolestatistik

Från statistikpaketet Regionala tabeller (RegPak) kan du köpa färdig specialbearbetad högskolestatistik på regional nivå.

Regionala tabeller är resultatet av sammanställningar av olika typer av statistik, där grunden utgörs av utbildningsstatistik. SCB:s utbildningsstatistik bygger på totalräknade register. Detta ger möjligheter att få statistik på regional nivå, det vill säga per län, kommun, gymnasieskola och universitet/högskola.

SCB framställer varje år högskolestatistik på regional nivå i form av ett tabellpaket. Tabellerna har ett fast styckepris.

Du kan beställa tabeller för kommuner, gymnasieskolor, län och universitet/högskolor. Tabellerna visar till exempel studiemönster i en kommun, övergångsfrekvens från gymnasium till högskola, varifrån studenterna vid en högskola kommer, eller sysselsättning och boende efter examen.

Tabellerna ingår inte i den officiella statistiken, men kan köpas från SCB.

Tabeller finns att köpa för följande ämnesområden:

  • Befolkningens utbildningsnivå
  • Personer i utbildning
  • Övergång från gymnasieskola till högskola
  • Sökande till universitet/högskolor
  • Rekrytering till universitet/högskolor
  • Utländsk bakgrund för registrerade studenter
  • Arbete efter examen
  • Arbete efter gymnasieskola
  • Boende efter examen

Beställning, leveransvillkor och priser

Beställning av Regionala tabeller skickas till:

kerstin.andersson@scb.se

Leveranstid

Tabellerna levereras oftast inom två veckor efter inkommen beställning.

Leveranssätt

Tabellerna levereras som Excel-filer och/eller pdf-filer via e-post.

Priser

Priset (exklusive moms) är 1 900 kronor per tabell och vald region eller högskola.

Beställer du fler än fem tabeller betalar du 750 kronor per styck från och med den sjätte tabellen.

Prisexempel (exklusive moms)

Antal tabeller Pris
1 1 900 kr
5 9 500 kr
10 13 000 kr
15 17 000 kr
20 20 500 kr

Mer information

Högskolestatistik – regionala tabeller. Tabellernas innehåll (pdf)

Kontakta oss

Kerstin Andersson

Telefon
010-479 66 79
E-post
kerstin.andersson@scb.se