Till innehåll på sidan

Kommunfakta

SCB:s Kommunfakta ger övergripande information om kommunen och dess invånare.

Kommunfakta kan beställas i olika format: Excel-filer, pdf-filer och som PowerPoint-presentation. Tillgängliga språk är svenska, engelska och tyska.

Vi kan också erbjuda ett temapaket på svenska om barn och familj samt ett faktablad om kommunens tätorter.

Priser och beställningsblankett

Priser och beställningsblankett

Kommunfakta – exempelfiler

Baspaket

Svenska (pdf)

Engelska (pdf)

Tyska (pdf)

Temapaket

Temapaket Barn & familj (pdf)

Temapaket Tätort (pdf)

Definitioner, kommentarer, källor

Baspaket (pdf)

Temapaket Barn & familj (pdf)

Kontakta oss

Elisabeth Blom

Telefon
010-479 63 88
E-post
elisabeth.blom@scb.se

Harriet Löfqvist

Telefon
010-479 60 48

AnnChristine Hagsten

Telefon
010-479 66 57