Till innehåll på sidan

Regionala konjunkturbarometrar

Arbetar du med att främja tillväxten i din region? Då är det viktigt att hålla koll på hur den regionala konjunkturen utvecklas. SCB kan hjälpa dig att analysera konjunkturläget i din region.

Med ett kvalificerat statistiskt och ekonomiskt kunnande kan SCB erbjuda analys av hög kvalitet och presentera den på ett lättbegripligt sätt. Våra regionala konjunkturbarometrar, som vi har producerat för flera olika regioner sedan 1980-talet, bygger på enkäter där vi frågar företag om deras syn på ekonomin. Svaren speglar det rådande konjunkturläget i regionen och förväntningarna på utvecklingen.

Utformas efter önskemål

Vi anpassar frågorna efter respektive bransch för att kunna göra djupa analyser. En fråga är dock gemensam och ligger till grund för ett konjunkturindex som gör det möjligt att göra jämförelser mellan branscher och delregioner.

Undersökningen är delvis standardiserad men utformas även efter regionens branschstruktur och geografi – och efter dina önskemål. SCB har dessutom regional statistik inom en lång rad ämnesområden, vilket gör att vi kan komplettera analyserna med uppgifter från våra andra undersökningar.

Det här går att välja:

  • bakgrundsdata
  • branscher
  • uppdelning i delregioner
  • viss grafisk utformning.

Kontakta oss

E-post
rkb@scb.se

Johannes Holmberg, ekonom, SCB

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Jenny Lunneborg, ekonom, SCB

Telefon
010-479 44 42
E-post
jenny.lunneborg@scb.se

Monica Andersson

Telefon
010-479 43 62
E-post
monica.andersson@scb.se