Till innehåll på sidan

Fortsatt starkt konjunkturläge

Norrlandsfondens konjunkturbarometer 2018 visar att konjunkturen i Norrland är starkare än normalt.

Konjunkturindex, som teoretiskt kan anta värden från –100 till +100, uppgår denna höst till +28 för det norrländska näringslivet. Det är en nedgång med fyra enheter jämfört med förra året, men har annars inte överträffats sedan de mycket starka åren 2006 och 2007. Samtliga norrlandslän har en starkare konjunktur än normalt. Allra bäst bedöms läget vara i Gävleborg med ett index på +37, medan övriga län ligger väl samlade i intervallet +25 till +28. Prognoserna inför våren 2019 är positiva och företagen bedömer att det gynnsamma läget ska bestå ytterligare en tid.

För den norrländska industrin, som utgör huvuddelen av det norrländska näringslivet, är läget fortsatt mycket gott och på samma nivå som näringslivet totalt. För massa- och pappersindustrin, kemiindustrin, trävaruindustrin och verkstadsindustrin ligger konjunkturindex över +40, vilket i det här sammanhanget brukar räknas som högkonjunktur. De båda förstnämnda branscherna räknar också med ett förstärkt konjunkturläge till våren. Konjunkturen är i nuläget allra starkast inom IT-tjänster, företagstjänster och byggbranschen där det råder högkonjunktur.

Så här tas barometern fram

Den regionala konjunkturbarometern för Norrland bygger på en enkätbaserad undersökning som omfattar ett urval av cirka 1 000 företag i de fem norrlandslänen Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län.

Den har producerats regelbundet av SCB sedan 1988, med ett kortare uppehåll i slutet av 1990-talet. Från 2000 har konjunkturbarometern tagits fram på uppdrag av Norrlandsfonden i Luleå. Den tas fram en gång per år, med publicering under november månad. Den senaste undersökningen genomfördes hösten 2018.

Publikationen i fulltext

Kontakta oss

Petter Alapää

Telefon
0920-24 42 58
Norrlandsfonden i Luleå
E-post
petter.alapaa@norrlandsfonden.se

Mats Haglund

Telefon
010-479 45 05
E-post
mats.haglund@scb.se

Monica Andersson

Telefon
010-479 43 62
E-post
monica.andersson@scb.se