Till innehåll på sidan

Marginell konjunkturförsvagning i Västra Götaland

Konjunkturen i Västra Götalands näringsliv har endast försvagats marginellt jämfört med våren. Läget är fortfarande starkare än normalt. I flera branscher har dessutom konjunkturen stärkts det senaste halvåret.

Konjunkturindex, som kan variera mellan -100 och +100, sjönk hösten 2019 från +22 till +18. Det var små nedgångar i samtliga delregioner i Västra Götaland. Göteborgsregionen har högst konjunkturindex i höst med +21. Därefter följer Sjuhärad med +17, Skaraborg med +15 och Fyrbodal med +10.

Det var framförallt dämpningar inom industrin och företagstjänster som låg bakom nedgången jämfört med våren. För dessa branscher har läget gått från starkare än normalt till normalläge. Däremot stärktes konjunkturen betydligt inom sällanköpshandeln. Även byggbranschen, partihandeln samt transportbranschen noterade uppgångar jämfört med våren.

Prognoserna för våren 2020 är förhållandevis neutrala där företagen ser ett närmast oförändrat konjunkturläge framför sig. Störst uppsving räknar transportbranschen med.

Så här tas barometern fram

Den regionala konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkätbaserad undersökning som omfattar ett urval av cirka 1000 företag i konjunkturberoende branscher. Undersökningen som ger en totalbild av hela Västra Götaland bryts också ned på fyra delregioner: Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Konjunkturbarometern, som under flera år även omfattat Halland, har producerats regelbundet av SCB sedan 1996, med ett kortare uppehåll 2001. Sedan hösten 2002 tas konjunkturbarometern fram på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Publikationen i fulltext

Kontakta oss

Joacim Waara

Telefon
072-239 68 07
Västra Götalandsregionen
E-post
fornamn.efternamn@vgregion.se

Johannes Holmberg, ekonom, SCB

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Monica Andersson

Telefon
010-479 43 62
E-post
monica.andersson@scb.se