Till innehåll på sidan

Konjunkturtoppen har passerats i Västra Götaland

Den konjunkturförsvagning som inleddes under hösten har fortsatt under våren. Konjunkturläget i Västra Götalands näringsliv är fortfarande starkare än normalt, men toppen har passerats.

Konjunkturindex, som kan variera mellan -100 och +100, sjönk våren 2019 från +35 till +22. Samtliga delregioner befinner sig i en avmattningsfas där konjunkturindex sjönk jämfört med hösten 2018. Sjuhärad har det högsta indexet med +25. Göteborgsregionen och Skaraborg skuggar på +24 respektive +23. Störst nedgång hade Fyrbodal som i vår har ett index på +11.

Företagstjänster, med IT-företagen i spetsen, har våren 2019 det starkaste konjunkturläget. Partihandeln ligger strax därunder och sedan följer byggbranschen och industrin. Bilhandeln gör precis som i höstas den svagaste bedömningen av samtliga branscher, men läget kan beskrivas som normalt.

Kommande halvår väntas en marginell förbättring av konjunkturen. Partihandeln samt IT-tjänster räknar med störst uppgång medan bilhandeln, bygg samt transportbranschen förväntar sig att nedgången fortsätter.

Så här tas barometern fram

Den regionala konjunkturbarometern för Västra Götaland bygger på en enkätbaserad undersökning som omfattar ett urval av cirka 1000 företag i konjunkturberoende branscher. Undersökningen som ger en totalbild av hela Västra Götaland bryts också ned på fyra delregioner: Göteborgsregionen, Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. Konjunkturbarometern, som under flera år även omfattat Halland, har producerats regelbundet av SCB sedan 1996, med ett kortare uppehåll 2001. Sedan hösten 2002 tas konjunkturbarometern fram på uppdrag av Västra Götalandsregionen.

Publikationen i fulltext

Kontakta oss

Joacim Waara

Telefon
072-239 68 07
Västra Götalandsregionen
E-post
fornamn.efternamn@vgregion.se

Johannes Holmberg

Telefon
010-479 45 11
E-post
johannes.holmberg@scb.se

Monica Andersson

Telefon
010-479 43 62
E-post
monica.andersson@scb.se